Konkursy i festiwale

Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Andrzeja Bursy 

os. Tysiąclecia 15
31-606 KRAKÓW

tel., fax. 12 648 49 95
mdk@mdk.krakow.pl
facebook.com/MDKBursa

nr konta do wpłat za zajęcia:
02 1020 2906 0000 1002 0356 7716

bip.jpg

1. W TURNIEJU mogą brać udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania pełnoletni recytatorzy. Oceny dokonuje się z podziałem na kategorie.

2. Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany 1 utwór poetycki lub fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst wyłącznie poetycki z dorobku autorów pokolenia poety i późniejszych.   Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 
3. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów: a) dobór repertuaru do możliwości wykonawczych, b) interpretacja utworów, c) kultura słowa, d) ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

4. Zgłoszenia: e-mail: mdk@mdk.krakow.pl, fax: (12 648 49 95) lub pocztą należy nadsyłać do dnia 20 listopada. Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
 
 5. Prezentacje konkursowe odbędą się w sali Teatru SCENA "i" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w dniach 29 i 30 listopada 2018.
 
6. Szczegółowy harmonogram prezentacji ukaże się 23 listopada na stronie www.mdk.krakow.pl.
 
7. Uroczyste zakończenie TURNIEJU z udziałem przyjaciół i rodziny poety przewidziane jest 10 grudnia (poniedziałek) o godzinie 17.oo. 

 do zobaczenia!