Konkursy i festiwale

Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Andrzeja Bursy 

os. Tysiąclecia 15
31-606 KRAKÓW

tel., fax. 12 648 49 95
mdk@mdk.krakow.pl
facebook.com/MDKBursa

nr konta do wpłat za zajęcia:
02 1020 2906 0000 1002 0356 7716

bip.jpg

- maj -
w 2019 roku XX Małopolskie Spotknia Teatrów Gimnazjalnych odbyły się po raz ostatni pod nazwą  Pierwszy i Ostatni Małopolski Gimnazjalny Festiwal Artystyczny

Impreza była organizowana od 1999 roku, miała charakter przeglądu zespołów gimnazjalnych województwa małopolskiego uprawiających wszelkie formy teatralne i teatralno –  estradowe. Poszukiwania repertuarowe, tematyczne i formalne nie są niczym ograniczone. Oceny  dokonuje i nagrody przyznaje jury rówieśnicze (młodzieżowe), w którego obradach uczestniczy obserwator przeglądu – profesjonalny twórca. Komisja oceniająca prowadzi omówienia z wykonawcami i ich opiekunami.