Aktualności

Kontakt

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Andrzeja Bursy 

os. Tysiąclecia 15
31-606 KRAKÓW

tel., fax. 12 648 49 95
mdk@mdk.krakow.pl
facebook.com/MDKBursa

nr konta do wpłat za zajęcia:
02 1020 2906 0000 1002 0356 7716

bip.jpg


startowa.jpg

już tylko w fotograficznym wspomnieniu /tutaj/

WSZYSTKIM!!!  ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI!!!  

Żegnamy Ewę Świtalską

W KRONICE Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, w rozdziale DATY WARTE ZAPAMIĘTANIA, pod hasłem „Pierwsze osiągnięcia ogólnopolskie” widnieje zapis:  

Lipiec 1977. Zespół tańca nowoczesnego PAKT prowadzony przez choreografa Ewę Świtalską reprezentuje Kraków  na IV  Ogólnopolskim  Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 77. Prasa donosi „... znakomity zespół PAKT z Krakowa ilustruje tańcem wiersz Ewy Lipskiej „MY”. Chyba po raz pierwszy w Polsce, a kto wie czy nie na świecie, balet ilustruje poezję, a czynią to znakomicie,  ...” ( Michał Czarnecki „W maratonie po Jodły”, Dziennik Polski  4 VIII 1977).

Ewa Świtalska (1).jpg

Ewa Świtalska w czasie zajęć

więcej

 

 


 

logo600.jpg

                                                                                           program 2019

werdykty 2019

wsparcie!.jpg

 


 

mdk_cover.jpg

Wszystkich chętnych na zajęcia w MDK, zapraszamy bezpośrednio do prowadzących.  

O F E R T A   Z A J Ę Ć    STAŁYCH   M D K